la nostra ubicacio

Nosaltres tenim dos llocs de treball a Calaf i tenim el lloc on demanes el transport són les oficines i debut a la ubicació de Calaf que és millor que tora també tenim els objectes a transportar. I a tora i tenim el garatge on i guardem el veichles com són les furgonetes o els camions.

Close Menu